Avanea
Back to home

Ivan Tamašovič

  • pracovná pozícia

Ivan Tamašovič nastúpil do IPM v roku 2022 ako projektový manažér. Je zodpovedný za development a realizáciu projektov v oblasti odpadového hospodárstva.

Ivan má viac ako 15-ročné odborné skúsenosti s developmentom, financovaním a realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ najmä v oblasti odpadového hospodárstva, inovatívnych technológií a energetiky.

Ivan pôsobil vo viacerých verejných a súkromných inštitúciách zameraných na financovanie a realizáciu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Pred nástupom do IPM pracoval viac ako 2 roky pre Slovak Investment Holding, kde bol zodpovedný za projekty v oblasti start-upov a odpadového hospodárstva.

Ivan vyštudoval Národohospodársku fakultu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a má inžiniersky titul v odbore financií.