Avanea
Back to home

Peter Socháň

  • pracovna pozicia

Peter Socháň je odborníkom na environmentálny manažment. Od roku 2006 riadi spoločnosť ENVIS zaoberajúcu sa poradenskou, konzultačnou a audítorskou činnosťou v oblasti ochrany životného prostredia. Je zodpovedný za odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa oblasť odpadového hospodárstva, ochrany vôd a ovzdušia, posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), odborné kurzy a školenia a environmentálne audity. Je odborne spôsobilou osobou v oblasti posudzovania vplyvov činností na životné prostredie.