Avanea
Back to home

Simona Blašková

  • pracovna pozicia

Simona je primárne zodpovedná za vzťahy s verejnosťou a marketing. Okrem vytvárania komunikačných stratégií má na starosti verejné a vládne vzťahy na regionálnej a celoeurópskej úrovni a koordinuje komunikáciu s PR a mediálnymi agentúrami. Simona má predchádzajúce skúsenosti v oblasti riadenia projektov a získavania finančných prostriedkov v treťom sektore. Aktívne sa angažuje v rôznych charitatívnych organizáciách a mimovládnych organizáciách zameraných na vzdelávanie a politiku vrátane tých, ktoré si založila. Simona je absolventkou Cambridge University, kde študovala politiku a medzinárodné vzťahy so zameraním na strednú a východnú Európu.