Avanea
Back to home

Terézia Šulková

  • pracovná pozícia

Terézia Šulková má na starosti business development a zastrešuje projektové riadenie v rámci skupiny IPM. Vyhľadáva a komunikuje priamo s potenciálnymi partnerskými spoločnosťami a potenciálnymi firmami s investičnými zámermi. Predtým nadobudla hodnotné skúsenosti riadením rôznych projektov v jednom z najväčších mediálnych holdingov na Slovensku, kde bola kľúčovým členom pri fúzii novokúpených spoločností, transformácii tradičnej tlače do digitálnej platformy, ako aj pri riadení ďalších zmien.