Avanea
Back to home

Zuzana Balková

  • pracovna pozicia

Zuzana Balková je konzultantka a expertka na oblasť životného prostredia s 18-ročnými skúsenosťami. Jej poradenská firma je dlhodobo etablovaná na slovenskom trhu so špecializáciou na odbornú poradenskú činnosť a realizáciu auditov plnenia zákonných požiadaviek. Zároveň pôsobí aj ako lektorka v oblasti životného prostredia jedinečným vzdelávacím projektom „Environmentalista komplexne“ a od roku 2011 organizuje školenia a workshopy interaktívnou formou, zameraných na problematiku odpadového hospodárstva.

Zuzana spolupracuje so spravodajským a informačným portálom o odpadoch Odpady-portál, podporou odborných článkov a vedením sekcie Evidenčné a ohlasovacie povinnosti, od roku 2016.