Avanea
Back to home

Adrian Vyčítal

  • pracovná pozícia

Adrian Vyčítal je úspešným podnikateľom s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v oblasti developmentu, štrukturovania a financovania projektov obnoviteľných zdrojov, energetiky a infraštruktúry s úspešnými projektami nielen na Slovensku, ale v celej strednej a východnej Európe.

Adrian je partnerom v skupine IPM zodpovednym za rozvoj stratégie IPM Growth investujúcej do popredných svetových infraštruktúrnych technológií. Ako člen predstavenstva Tachyum poprednej spoločnosti zo Silicon Valley sa podieľa na stratégií výskumu a vývoja spoločnosti na trhu strednej a východnej Európy.

Adrian je zakladateľom medzinárodnej skupiny SynCo Group, ktorá je zameraná na  development a manažment infraštruktúrnych projektov a združuje viac ako 300 expertov z rôznych oblastí energetiky, inžinieringu a technológií. SynCo preinvestovalo cez 120mil. EUR za posledných 10 rokov a v súčasnosti má obraty vo výške okolo 30 mil. EUR. 

Adrian je takisto predsedom slovenskej sekcie Young Presidents’ Organisation