Avanea

Investujeme do vás,
pretože vy investujete
do našej planéty

Poslaním nášho fondu je podporiť spoločnosti podnikajúce v oblasti odpadového hospodárstva. Možno ste to práve vy.

Zameriavame sa na:

 • Investície do najnovších technologických inovácií
 • Vytvorenie nových kapacít v recyklovaní, triedení a zhodnocovaní odpadov
 • Transformáciu odpadového hospodárstva

Aktuálne témy

symbol
symbol
symbol
symbol
symbol
symbol
symbol

Koho
hľadáme

Ukážte nám, aký projekt máte a my vám ukážeme, ako ho zrealizovať.

Máte vypracovaný projekt alebo už fungujúcu firmu so zameraním na:
 • Predchádzanie vzniku odpadov,
 • Triedený zber odpadov,
 • Príprava na opätovné použitie odpadov,
 • Mechanická úprava odpadov,
 • Recyklácia odpadov vrátane ich úpravy,
 • Materiálové zhodnocovanie odpadov,
 • Mechanicko-biologická úprava odpadov

a hľadáte zdroj financovania na realizáciu či rast vašej spoločnosti.

O nás

AVANEA ECO - partner pre zelenšiu budúcnosť

Patríme do IPM Group, britsko-slovenskej investičnej spoločnosti, ktorá podporuje projekty a spoločnosti v oblasti infraštruktúry a technologických inovácií. Do portfólia IPM Group patrí aj jeden z najväčších európskych terminálov na skvapalnený zemný plyn Dunkirk vo Francúzsku, nemocnice v Turecku, solárny fond v Južnej Kórei, spoločnosť ESS prinášajúca revolučné riešenia v oblasti energetického skladovania v USA, či slovenská batériová R&D a výrobná spoločnosť InoBat. 

Pre IPM Group je budovanie udržateľnej budúcnosti jednou z hlavných priorít. Preto sme v marci 2019 založili fond, ktorého hlavným cieľom je finančná a strategická podpora firiem podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva.

Prečo spolupracovať s nami:

 • Ponúkame vám aktívne riadenie investícií – naša spolupráca nekončí podpisom na papieri, ale práve tu začína.
 • Budete mať možnosť konzultovať s našim tímom odborníkov z oblasti odpadov, práva, financií a technického zabezpečenia.
 • Našou výhodou je lokálne zastúpenie.
 • Posudzujeme a podporujeme projekty v každom štádiu životného cyklu.
 • V prípade potreby zabezpečujeme dodatočný kapitál zo siete spoluinvestorov.
 • Budete čerpať z našich skúseností dosiahnutých celosvetovou pôsobnosťou.

IPM Group
v číslach

Majetok pod správou

viac ako
1 mld. USD

Počet technologických
investícií

9

Počet infraštruktúrnych
investícií

6

Ocenenia

Akvizícia Dunkirk LNG
Jedna z najväčších infraštruktúrnych finančných transakcií za rok 2018.
CESAwards
národný výherca ocenenia „Investor roka“ 2018, 2019
Počet infraštruktúrnych
investícií

6

Fond

Vaše projekty dostanú zelenú

Vyberieme 5 až 10 perspektívnych projektov na Slovensku, ktoré budú z tohto fondu realizované. Výška úvodnej investície je 1 až 4 milióny EUR s dobou financovania približne 5 rokov. Investičné obdobie je stanovené na roky 2019 – 2023 pre equitné a kvázi-equitné financovanie.

Týmto fondom môžeme podporiť nové projekty, ktoré ešte nie sú zrealizované, ale aj už fungujúce spoločnosti, ktoré by sa chceli rozšíriť, zväčšiť kapacity či technologicky inovovať.

Alokácia
fondu

30 mil. EUR +
3.1 mil. EUR 10%

Ciele

Naše ciele sú úspechom pre všetkých.

Triedenie (t/rok)

1 200

Zhodnocovanie odpadov (t/rok)

18 000

Recyklácia (t/rok)

11 000

Prínos pre životné
prostredie
 • Redukcia skleníkových plynov v ovzduší znižovaním množstva odpadu a jeho recykláciou;
 • Energetická úspora pri výrobe nových materiálov a s tým spojené znižovanie CO2 emisií;
 • Zníženie miery skládkovania a následná ochrana vody a pôdy.
Prínos pre ľudí
 • Minimalizácia nežiadúcich zdravotných dopadov na obyvateľstvo
 • Rozvíjanie “zeleného” povedomia v rámci komunít a zlepšenie kvality života
 • Zvýšenie atraktivity regiónu cez inovácie a vytváranie nových pracovných príležitostí
Ekonomické výhody
 • Znižovanie nákladov na zneškodnenie odpadov;
 • Nové ekonomické príležitosti z predaja recyklovaných materiálov;
 • Zvýšená konkurencieschopnosť

Náš tím

Sme pripravení do toho ísť s vami

Terézia Šulková

Adrian Vyčítal

Petronela Halamová

Šimon Bečica

Peter Plekanec

Marián Boček

Peter Benko

Dominika Žiaková

Zuzana Balková

Peter Socháň

Peter Jakubička

Elena Bodíková

Simona Blašková

Etika
a zodpovednosť

Zodpovední k životnému prostrediu, čestní v podnikaní

Avanea Eco ako dcérska spoločnosť IPM Group prijala v roku 2019 Plán nulovej tolerancie korupcie a Etický kódex. Našich zamestnancov zaväzuje k čestnosti, transparentnosti a korektnosti pri svojej práci. Tieto atribúty vyžadujeme aj od všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré vstúpia s Avanea Eco do právneho či iného vzťahu.

Spolu-investori

Súkromným investorom ponúkame možnosť podieľať sa na investovaní projektov z oblasti životného prostredia na Slovensku a podporiť cirkulárnu ekonomiku.

Pre viac informácií nás kontaktujte.

Kontaktujte
nás

Kde nás nájdete

IPM Avanea Eco Management a.s.

Mostová 2
811 02

Bratislava – mestská časť Staré Mesto

info@avaneaeco.com

Naši
partneri