Avanea

Investujeme do vás,
pretože vy investujete
do našej planéty

Poslaním nášho fondu je podporiť spoločnosti podnikajúce v oblasti odpadového hospodárstva. Možno ste to práve vy.

Zameriavame sa na:

Aktuálne témy

symbol
symbol
symbol
symbol
symbol
symbol
symbol

Koho
hľadáme

Ukážte nám, aký projekt máte a my vám ukážeme, ako ho zrealizovať.

Máte vypracovaný projekt alebo už fungujúcu firmu so zameraním na:

a hľadáte zdroj financovania na realizáciu či rast vašej spoločnosti.

O nás

AVANEA ECO - partner pre zelenšiu budúcnosť

Patríme do IPM Group, britsko-slovenskej investičnej spoločnosti, ktorá podporuje projekty a spoločnosti v oblasti infraštruktúry a technologických inovácií. Do portfólia IPM Group patrí aj jeden z najväčších európskych terminálov na skvapalnený zemný plyn Dunkirk vo Francúzsku, nemocnice v Turecku, solárny fond v Južnej Kórei, spoločnosť ESS prinášajúca revolučné riešenia v oblasti energetického skladovania v USA, či slovenská batériová R&D a výrobná spoločnosť InoBat.

Pre IPM Group je budovanie udržateľnej budúcnosti jednou z hlavných priorít. Preto sme v marci 2019 založili fond, ktorého hlavným cieľom je finančná a strategická podpora firiem podnikajúcich v oblasti odpadového hospodárstva.

Prečo spolupracovať s nami:

IPM Group
v číslach

Majetok pod správou

viac ako
1 mld. USD

Počet technologických
investícií

9

Počet infraštruktúrnych
investícií

6

Ocenenia

Akvizícia Dunkirk LNG
Jedna z najväčších infraštruktúrnych finančných transakcií za rok 2018.
CESAwards
národný výherca ocenenia „Investor roka“ 2018, 2019
Počet infraštruktúrnych
investícií

6

Fond

Vaše projekty dostanú zelenú

Vyberieme 5 až 10 perspektívnych projektov na Slovensku, ktoré budú z tohto fondu realizované. Výška úvodnej investície je 1 až 4 milióny EUR s dobou financovania približne 5 rokov. Investičné obdobie je stanovené na roky 2019 – 2023 pre equitné a kvázi-equitné financovanie.

Týmto fondom môžeme podporiť nové projekty, ktoré ešte nie sú zrealizované, ale aj už fungujúce spoločnosti, ktoré by sa chceli rozšíriť, zväčšiť kapacity či technologicky inovovať.

Alokácia
fondu

30 mil. EUR +
7 mil. EUR 23%

Ciele

Naše ciele sú úspechom pre všetkých.

Triedenie (t/rok)

1 200

Zhodnocovanie odpadov (t/rok)

18 000

Recyklácia (t/rok)

11 000

Prínos pre životné
prostredie
Prínos pre ľudí
Ekonomické výhody

Investície

ShredCo

Spoločnosť ShredCo j.s.a. sa bude venovať recyklácii lítiových batérií z elektromobilov a domácností. Batérie budú zbierané zmluvnými partnermi a následne recyklované na recyklačnej linke s kapacitou 20 000 ton batérií ročne. Batérie budú vybité a demontované.  Výstupom recyklačného procesu bude tzv. „čierny prach“ (black mass), ktorý bude následne predávaný odberateľom ako vstup do chemickej výroby. ShredCo j.s.a. vznikol spojením Fondu a finančného koinvestora.

Green Recycle

Hlavným cieľom spoločnosti Green Recycle s.r.o. je recyklácia nebezpečných odpadov z petrochemickej výroby – gudrónov. Tieto budú zhodnocované modernými technológiami zhodnocovania s využitím vlastného know-how. Výsledný produkt zhodnocovania – pyrolýzny olej – bude dodávaný odberateľom za účelom opätovného použitia pri výrobe plastov. Green Recycle s.r.o. vznikla spojením Fondu a súkromného koinvestora.

SPzO

Spoločnosť SPzO s.r.o. bola založená za účelom vytvorenia kapacity spracovania ostatného odpadu z recyklácie lítium-iónových batérií, elektronických zariadení a automobilov na syntézny plyn inovatívnym a ekologicky udržateľným spôsobom. Výstupným produktom tohto procesu je syntézny plyn, ktorý bude odpredaný tretím stranám pre nasledovné možné účely použitia: a. surovina v chemickej výrobe, b. extrakcia a predaj plynov, c. inú výrobu. SPzO s.r.o. vznikla spojením Fondu a súkromného koinvestora.

Náš tím

Sme pripravení do toho ísť s vami

Adrian Vyčítal

Šimon Bečica

Peter Plekanec

Marián Boček

Peter Benko

Dominika Žiaková

Zuzana Balková

Peter Socháň

Elena Bodíková

Ivan Tamašovič

Etika
a zodpovednosť

Zodpovední k životnému prostrediu, čestní v podnikaní

Avanea Eco ako dcérska spoločnosť IPM Group prijala v roku 2019 Plán nulovej tolerancie korupcie a Etický kódex. Našich zamestnancov zaväzuje k čestnosti, transparentnosti a korektnosti pri svojej práci. Tieto atribúty vyžadujeme aj od všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré vstúpia s Avanea Eco do právneho či iného vzťahu.

Spolu-investori

Súkromným investorom ponúkame možnosť podieľať sa na investovaní projektov z oblasti životného prostredia na Slovensku a podporiť cirkulárnu ekonomiku.

Pre viac informácií nás kontaktujte.

Kontaktujte
nás

Kde nás nájdete

IPM Avanea Eco Management a.s.

Mostová 2
811 02

Bratislava – mestská časť Staré Mesto

info@avaneaeco.com

Naši
partneri