Avanea
Back to home

Avanea Eco sa stala členom Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku

Fond odpadového hospodárstva Avanea Eco sa v marci 2019 stal súčasťou slovenskej Asociácie priemyselnej ekológie.  Asociácia priemyselnej ekológie (ASPEK)  je mimovládne, nezávislé a neziskové združenie, založené s úmyslom prispievať svojimi aktivitami ku riešeniu znižovania vplyvov priemyselnej výroby a ďalších činností na životné prostredie. Členstvo v ASPEKu umožňuje Avanea Eco fondu prístup ku platnej environmentálnej legislatíve ako i účasti na jej tvorbe. 

Avanea Eco, ako novozaložený fond na odpadové hospodárstvo, vidí v členstve skvelú príležitosť na spájanie sa so strategickými partnermi, celkovej propagácií vlastných aktivít fondu a tiež prispievanie ku efektívnym riešeniam v priemyselnej ekológií.  Fond odpadového hospodárstva sa podporou perspektívnych projektov zameraných na rôzne oblasti odpadového hospodárstva usiluje o dlhodobú environmentálnu udržateľnosť a zelenú budúcnosť. Avanea Eco sa tiež plne stotožňuje s hodnotami uvedenými v kódexe členov ASPEKu.