Avanea
Back to home

IPM Group bude spolu-financovať projekty odpadového hospodárstva vo výške viac ako 70 miliónov eur prostredníctvom nového fondu

  • Investičná spoločnosť IPM Group, ktorá sa venuje investíciám v oblasti energetiky, mobility či umelej inteligencie, uviedla na trh Avanea Eco Fond. Ten je zameraný na financovanie projektov odpadového hospodárstva.
  • V poradí piata infraštruktúrna investícia IPM Group tak podporí projekty v oblasti životného prostredia zameriavajúce sa na recykláciu, triedenie a opätovné využitie odpadov na Slovensku vo výške viac ako 70 miliónov eur.

Avanea Eco Fond („AEF”) bol založený v marci 2019 a bude sa primárne venovať investíciám do najnovších technologických inovácií, vytvoreniu nových kapacít v recyklovaní, triedení a zhodnocovaní odpadov, či celkovej transformácii odpadového hospodárstva. Neefektívne odpadové hospodárstvo má totiž širokosiahle ekonomické, zdravotné i sociálne dôsledky na obyvateľstvo. Nevhodné zneškodňovanie odpadu prispieva ku vzniku skleníkových plynov a CO2 emisií, ktoré boli na medzinárodnej úrovni identifikované ako hlavní prispievatelia ku klimatickým zmenám. Nevhodné skládkovanie odpadu môže viesť ku znečisťovaniu pôdy a vody a regióny s pretrvávajúcimi problémami s odpadom sa stávajú neatraktívnymi pre investorov. 

Dôležitosť podpory obehového hospodárstva a tým aj dosiahnutia dlhodobej environmentálnej udržateľnosti je v súčasnosti celosvetovou prioritou. Ako povedal Adrian Vyčítal, výkonný partner spoločnosti IPM Group, „hlavným cieľom AEF je podpora trvalo udržateľného rozvoja  a obehovej  ekonomiky prostredníctvom zodpovedného investovania. Preto podporujeme projekty, kde môžeme byť nielen finančným, ale aj strategickým partnerom a spoločne prinášať riešenia pre zelenšie zajtrajšky.“

AEF preto plánuje spolu-financovať projekty vo výške 73 miliónov eur, z čoho 22 miliónov fond získal v rámci verejného tendra Slovak Investment Holding a 51 miliónov plánuje získať od spoluinvestorov zo súkromného sektora. Cieľom AEF je vyčleniť investície v nadchádzajúcom päť ročnom období na nové ako i existujúce projekty prostredníctvom equity a kvázi-equity financovania.

Riaditeľ AEF Šimon Bečica uviedol, že táto investícia IPM Group bude použitá na financovanie projektov v oblasti recyklácie, triedenia a opätovného využitia odpadov, ktoré umožnia slovenským spoločnostiam byť na čele inovácií v zelených technológiách a pomôžu k transformácii odvetví: „Účinné odpadové hospodárstvo dokáže nielen viesť k energetickým úsporám a celkovému zníženiu nákladov na zneškodnenie odpadov, ale i zvýšiť kvalitu života v regiónoch a umožní prostredníctvom inovačných technológií vytvárať nové pracovné príležitosti.“ 

AEF je súčasťou IPM Group, ktorá už v minulosti investovala viac ako jednu miliardu amerických dolárov do rôznych infraštruktúrnych a technologických projektov. Do jej portfólia patrí napríklad jeden z najväčších európskych terminálov na skvapalnený zemný plyn Dunkirk vo Francúzsku, nemocnice v Turecku, solárny fond v Južnej Kórei, spoločnosť ESS prinášajúca revolučné riešenia v oblasti energetického skladovania v USA, či slovenská batériová R&D a výrobná spoločnosť InoBat. 

Spoločníkom a partnerom AEF je aj Slovak Investment Holding, akciová spoločnosť v 100 percentnom vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.  Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov.