Avanea
Back to home

Avanea Eco tím sa zúčastnil konferencie Odpady 2020 v Žiline. Diskutoval o investíciách do životného prostredia v súkromnom sektore

Ako jeden z partnerov konferencie sa tím fondu odpadového hospodárstva Avanea Eco zúčastnil v dňoch 4. a 5. februára 2020 8. ročníka konferencie ODPADY 2020 pod záštitou EKOS Plus, konajúcej sa v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Konferencia sa zamerala na legislatívu v oblasti odpadového hospodárstva, vrátane aktuálne schvaľovanej transpozičnej novely zákona o odpadoch. Súčasťou programu bola aj téma prípravy Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2021-2025. Okrem toho sa konferencia venovala aj prezentáciám o aktuálnych projektoch OH v Slovenskej republike, ako aj o moderných trendoch v oblasti zhodnocovania odpadov.

Témou prezentácie Avanea Eco, ktorá bola v druhom bloku, boli investície v odpadovom hospodárstve ako i všeobecne investície do životného prostredia v súkromnom sektore, ktorým sa venuje materská spoločnosť fondu – IPM Group. Ako uviedla Petronela Halamová, PR a marketingová analytička Avanea Eco fondu počas prezentácie, Avanea Eco Fond podporuje projekty v oblasti recyklácie, zhodnocovania a spracovania odpadov za cieľom poskytovania komplexného riešenia pre dlhodobú environmentálnu udržateľnosť. 

Organizátorom srdečne ďakujeme za možnosť prezentácie a tešíme sa na ďalší ročník.