Avanea
Back to home

Elena Bodíková

  • pracovna pozicia

Elena Bodíková má viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva. V súčasnosti je generálnou riaditeľkou v spoločnosti SLOVMAS, a. s., ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Predtým pôsobila na rôznych pozíciách v Centre odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva Slovenskej agentúry životného prostredia, kde zastávala pozíciu riaditeľky viac ako 4 roky.

V oblasti ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva má bohaté skúsenosti s manažmentom a vedením národných a medzinárodných tímov, s implementáciou a tvorbou medzinárodných dohovorov, ako aj európskej a národnej legislatívy.

Pôsobí takisto aj ako lektorka pre odpadovú a obalovú legislatívu. Publikuje vo viacerých odborných,  špecializovaných časopisoch a portáloch, zároveň aktívne vystupuje na národných, či medzinárodných podujatiach. Elena sa spolupodieľa na národných a medzinárodných projektoch a poskytuje poradenstvo pri tvorbe národných zákonov v oblasti odpadového hospodárstva v krajinách CEE regiónu. Zúčastňuje sa odborných aktivít v oblasti odpadového hospodárstva zameraných na rôzne regióny Európy a Stredozemného regiónu financovaných Európskou komisiou, Sekretariátom Bazilejského dohovoru, ako aj  súkromným sektorom z rôznych krajín.