Avanea
Back to home

Šimon Bečica

  • pracovna pozicia

Šimon Bečica je investičný profesionál s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti infraštruktúry, private equity ako aj európskej energetiky. Má viac ako 8 rokov profesionálnej praxe vo financiách a investičnom manažmente.

Šimon pracoval na realizácií a riadení viacerých stredoeurópskych a východoeurópskych akvizícií, privátnych transakciách a investičných projektoch v celkovej hodnote presahujúcej 1,3 mld. EUR.   

Pred pôsobením v IPM bol členom manažérskeho tímu zabezpečujúceho investičnú činnosť Slovenského Rozvojového Fondu, jednej z prvých inštitúcií pre private equity investície v stredoeurópskom regióne. Šimon viedol investičné projekty v energetike, médiách, strojníctve a IT. Jeho rola zahŕňala celý proces riadenia investícií od vzniku, dohodnutia kapitálového vstupu a financovania až po exekúciu. Bol menovaný za riaditeľa portfóliových spoločností fondu, ktorých celkový alokovaný kapitál presahoval 15 mil. EUR.