Avanea
Back to home

Avanea Eco tím odovzdal národné podnikateľské ceny za životné prostredie

5. decembra 2019 sa v Trenčianskych Tepliciach odohralo odovzdávanie Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v 4 kategóriách – manažment, produkt a služby, medzinárodná spolupráca a kategória proces. Súťaž je organizovaná už od roku 2007 Asociáciou industriálnej ekológie na Slovensku s cieľom podporiť aktivity podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Súťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch. Národná súťaž má rovnaké kategórie a kritériá ako súťaž o európske podnikateľské ceny za životné prostredie, s ktorou je kompatibilná. Účastníci národnej súťaže, umiestnení na popredných miestach, budú nominovaní do európskeho kola súťaže.

Gratulujeme predovšetkým organizáciám OLO, sobi.eco, OMV a Dive 2000, víťazom v kategórii výrobkov a služieb, ako aj CRH, Kaufland Slovenská republika v.o.s. a Fecupral, víťazi v kategórii proces. Ďakujeme za pozvanie a organizáciu!