Avanea
Back to home

Deň odpadového hospodárstva 2019 sa venoval aj európskym a národným politikám odpadového hospodárstva. Nechýbal ani tím Avanea Eco

15. ročník medzinárodného kongresu odpadového hospodárstva, ktorý sa tento rok po prvýkrát uskutočnil v hoteli Saffron v Bratislave, sa zameral na tri hlavné témy: európske a národné politiky odpadového hospodárstva, obehové hospodárstvo a technické riešenie odpadového hospodárstva. Okrem odborných prednášok mali účastníci možnosť sa zúčastniť aj exhibície spoločností zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom. 

Spomínané hlavné témy sú priamo súvisiace aj s fondom Avanea Eco, ktorý bol tiež jedným z partnerov kongresu. Fond sa zameriava na podporu projektov v oblasti triedenia, recyklácie a zhodnocovania odpadov. Na úspešné fungovanie takýchto projektov je prirodzene okrem financovania potrebná aj legislatívna podpora na národnej aj európskej úrovne či prístupnosť potrebnej technológie. Podľa Adriana Vyčítala, jedného z výkonných partnerov spoločnosti IPM Group, je “hlavným cieľom Avanea Eco fondu podpora trvalo udržateľného rozvoja a obehovej  ekonomiky prostredníctvom zodpovedného investovania. “

Organizátorom ďakujeme za skvelú príležitosť na odborné diskusie a tešíme sa na ďalší ročník!

Foto: www.doh.sk