Avanea
Back to home

TREND.SK: Štátno-súkromný fond investuje desiatky miliónov do zelených projektov

Spoločnosť IPM Group, ktorá sa venuje investíciam do energetiky, mobility či umelej inteligencie, bude spolufinancovať zelené projekty. Na tento účel vznikol Avanea Eco Fond. Firma chce financovať aj projekty odpadového hospodárstva, ktoré patrí k najväčším výzvam v oblasti životného prostredia na Slovensku. V poradí piata infraštruktúrna investícia IPM Group plánuje podporiť projekty v objeme 73 miliónov eur, z čoho 22 miliónov získala vrámci verejného tendra.

Avanea Eco Fond (AEF), založený v marci tohto roka, sa bude primárne venovať projektom v oblasti životného prostredia zameriavajúcich sa na technologické inovácie, nové kapacity v recyklovaní, triedení, zhodnocovaní odpadov a celkovej transformácie odpadového hospodárstva na Slovensku.

Podľa riaditeľa AEF Šimona Bečica investícia IPM Group umožní slovenským spoločnostiam byť na čele inovácií v zelených technológiách.

AEF plánuje spolufinancovať projekty vo výške 73 miliónov eur, z čoho 22 miliónov fond získal v rámci verejného tendra štátnej inštitúcie Slovak Investment Holding a 51 miliónov plánuje získať od spoluinvestorov zo súkromného sektora, píše sa v tlačovej správe spoločnosti. Investície chce vyčleniť v nasledujúcich piatich rokoch na nové či existujúce projekty prostredníctvom equity a kvázi-equity financovania.

Zelenšie zajtrajšky

Podľa výkonného partnera IPM Group Adriana Vyčítala je hlavným cieľom AEF podpora trvalo udržateľného rozvoja a obehovej ekonomiky prostredníctvom zodpovedného investovania. „Preto podporujeme projekty, kde môžeme byť nielen finančným, ale aj strategickým partnerom a spoločne prinášať riešenia pre zelenšie zajtrajšky,“ vysvetľuje dôvody vzniku fondu A. Vyčítal.

V správe Inštitútu environmentálnej politiky z roku 2018 sa píše, že odpadové hospodárstvo patrí k najväčším výzvam v oblasti životného prostredia na Slovensku. Miera recyklácie komunálneho odpadu je na Slovensku jedna z najnižších v Európskej únii a skládkovanie je stále dominantná forma nakladania s komunálnym odpadom. „Skládkovanie má pritom okrem negatívnych dopadov na zdravie obyvateľstva a životné prostredie aj ekonomické náklady vo forme zaberania pôdy a straty zdrojov,“ píšu vládni analytici z IFP vo svojej správe.

Práve financovanie projektov v oblasti recyklácie, triedenia a opätovného využitia odpadov môže pomôcť k transformácií odvetvia. Podľa šéfa AEF dokáže účinné odpadové hospodárstvo nielen viesť k energetickým úsporám a celkovému zníženiu nákladov na zneškodnenie odpadov, ale i zvýšiť kvalitu života v regiónoch. „Okrem toho umožní prostredníctvom inovačných technológií vytvárať nové pracovné príležitosti,“ dodáva Š. Bečica.

Investovaná miliarda dolárov

AEF je súčasťou spoločnosti IPM Group, ktorá už v minulosti investovala viac ako miliardu dolárov do infraštruktúrnych či technologických projektov. Tento rok spoločnosť získala ocenenie CESAwards na národnej úrovni v kategórii investor roka.

V ich portfóliu je napríklad jeden z najväčších terminálov na LNG Dunkirk vo Francúzsku, nemocnice v Turecku či solárny fond v Južnej Kórei. Na Slovensku spoločnosť investovala do projektu lietajúceho auta Aeromobil, košického startupu Matsuko, technologickej firmy Tachyum či spoločnosti na výrobu batérií InoBat.

V spolupráci so štátom

Spoločníkom a partnerom AEF je aj štátny Slovak Investment Holding (SIH), ktorý zastrešuje kapitálové vklady a pôžičky do potenciálne perspektívnych podnikateľských projektov.

Slovak Investment Holding je akciová spoločnosť v 100 percentnom vlastníctve Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Zdroj: https://www.etrend.sk/firmy/desiatky-milionov-do-zelenych-projektov-peniaze-investuje-statno-sukromny-fond.html