Avanea
Back to home

Tím Avanea Eco podporil 10. ročník medzinárodnej konferencie odborníkov Enviromanagement 2019 vo Vysokých Tatrách

Medzi 25. a 26. septembrom 2019 sa na Štrbskom plese uskutočnil 10. ročník odbornej konferencie Enviromanagement, ktorej sa, ako jeden z jej hlavných partnerov zúčastnil aj tím Avanea Eco Fondu (AEF). Peter Jakubička, COO spoločnosti IPM Group, pod ktorej záštitou AEF vznikol, odprezentoval hlavné vízie fondu odpadového hospodárstva a taktiež predstavil možnosti zapojenia sa do neho. AEF tiež čerpá zo skúseností spoločnosti IPM Group v oblasti infraštruktúry, obnoviteľných zdrojov energie a pokrokových technológií so zameraním na trvalo udržateľný rozvoj.  

Tejto dvojdňovej konferencie sa zúčastnili poprední predstavitelia spoločností zameraných na zber, spracovanie a zhodnocovanie odpadov z celého regiónu strednej Európy; zástupcovia verejných inštitúcií a mestských zastupiteľstiev zodpovedných za ochranu životného prostredia a odpadového hospodárstva; ako aj vedecké a odborné organizácie zamerané na e nvironmentálne projekty. Peter Jakubička, COO IPM Group, ktorá má bohaté skúsenosti v investíciách zameraných na ochranu životného prostredia, mal počas programu možnosť predstaviť fond odpadového hospodárstva spolu s jeho hlavnými cieľmi, ako i možnosti zapojenia sa pre slovenské greenfield a brownfield projekty. Mimo iného tiež vyzdvihol jeho význam v časoch globálnej environmentálnej krízy. Konferencia Enviromanagement 2019 bola tiež skvelou príležitosťou pre tím Avanea Eco na zdieľanie odborných znalostí medzi poprednými expertami v odpadovom hospodárstve, spoznávanie najmodernejších technológií v oblasti zhodnocovania odpadu a v neposlednom rade na vytváranie nových obchodných kontaktov a partnerstiev pre Avanea Eco.